Bazele teoretice și pedagogice vizează furnizarea de cadre didactice, școli și educatori din partea organizațiilor care lucrează cu migranți cu un document relevant teoretic și pedagogic referitor la integrarea școlară a studenților migranți prin metodele inovatoare de învățare a familiei și resursele.

Informațiile furnizate în acest document sunt structurate pe baza celor șapte unități de învățare identificate în prima producție intelectuală a proiectului: Curriculum de instruire MIFAMILY privind învățarea familială a migranților la școală .

Bazele teoretice și pedagogice oferă o analiză detaliată și o descriere detaliată a principalelor teze fundamentale relevante și a abordărilor pedagogice privind integrarea școlară a studenților migranți prin metode și resurse inovatoare de învățare familială.


     

  • Fundamentele teoretice : regulile, principiile sau teoriile pe care se bazează metodele și resursele de învățare ale familiei.
     

  • Abordări pedagogice : modalitățile prin care profesorii aplică metode și resurse de învățare a familiei atunci când predă disciplina lor, legate de teoria și practica predării.